vektor

Elmagyarázzuk, mi a vektor a fizikában és a matematikában, jelentését, típusait, jellemzőit és példáit. Ezen kívül a vektor egyéb jelentései.

A vektorok a derékszögű síkon x, y koordinátákkal ábrázolhatók.

Mi az a vektor?

Ban ben fizikai Y matematika, a vektor egy egyenes szakasza, amely érzékkel rendelkezik, azaz egy kétdimenziós vagy háromdimenziós euklideszi síkon belül van orientálva. Vagy ami ugyanaz: a vektor egy elem a-ban tér vektor.

A vektorok nemcsak intenzitással, hanem intenzitással is felruházott fizikai mennyiségek ábrázolását teszik lehetővé cím, akárcsak a Kényszerítés, sebesség ill elmozdulás. Az iránynak ez a tulajdonsága az, ami megkülönbözteti a vektorok magnitúdóit a skalároktól.

Továbbá egy vektor ábrázolható a Descartes-i sík koordináták segítségével (x,Y), vagy egy háromdimenziós (x,Y,z). A vektorokat általában a használt szimbólum fölé húzott nyíl jelzi.

Egy vektor jellemzői

A grafikusan ábrázolt vektorok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

 • Irány. Az a vonal, amelyre a vektort rajzolják, és végtelenül folytatódik a tér.
 • Modulus vagy amplitúdó. A hossz gráf, amely egy síkon belül egyenértékű a vektor numerikusan kifejezett nagyságával.
 • Érzék. A vektort grafikusan ábrázoló nyíl feje jelzi azt a lókuszt, amely felé a vektor irányul.
 • Alkalmazási pont. Megfelel annak a helynek vagy geometriai pontnak, ahol a vektor grafikusan kezdődik.
 • Név vagy felekezet. A grafikusan ábrázolt vektort kísérő betűvel van ábrázolva, amely egybeesik az általa kifejezett nagyságrenddel vagy értékének kezdő- és végpontjának összegével.

Egy vektor értelme

A vektorok irányát grafikusan egy bizonyos irányba mutató nyílhegy ábrázolja. Ez azt jelenti, hogy a vektor a cselekvési vonal (irány) melyik oldalára tart, vagyis hová mutat.

Az értelem rendkívül fontos a vektormennyiségek kifejezésénél, hiszen ez határozza meg, hogy milyen műveletet vagy számítást végezhetünk velük.

A vektorok típusai

Alkalmazási helyüktől függően a vektorokat a következőkre osztják:

 • Ingyenes vektorok. Olyanok, amelyeknek nincs konkrét alkalmazási pontja.
 • Csúszó vektorok. Azok, akiknek az alkalmazási pontja az alkalmazási vonal mentén bármelyik lehet.
 • Rögzített vagy összekapcsolt vektorok. Azok, amelyeknek egyetlen és meghatározott alkalmazási pontja van.

Lehetőség van azonban a vektorok más elemek szerinti osztályozására is, az alábbiak szerint:

 • Szög- vagy párhuzamos vektorok. Akik alkotnak szögek cselekvési irányaikkal vagy irányaikkal kapcsolatban.
 • Ellentétes vektorok. Azokat, amelyeknek azonos a nagysága, de az ellenkező irányú.
 • Kollineáris vektorok. Azok, akik osztoznak az egyenes cselekvési vonalon.
 • Párhuzamos vektorok. Akiknek a cselekvési vonalai pontosan párhuzamosak.
 • Egysíkú vektorok. Azok, akiknek a cselekvési vonalai ugyanazon a síkon helyezkednek el.

Vektoros példák

A vektorok lehetővé teszik, hogy a mozgásban részt vevő különböző erőket ábrázoljuk. A fizika a derékszögű vektorokat használja az erők kombinációjának ábrázolására. A vektorok lehetővé teszik az ellentétes erők ábrázolását az irány mutatásával.

Vektorok összeadhatók és kivonhatók egymásból.

A Descartes-síkban a vektorok sok más számítás elvégzését is lehetővé teszik.

A "vektor" egyéb jelentései

A vektor kifejezést is használják biológia, valamilyen betegség vagy fertőző ágens „átviteli mechanizmusának” az érzésével.

Például a szúnyog számos olyan betegség hordozója lehet, amelyek szükségszerűen megkövetelik, hogy a rovar csípése átterjedjen a emberi lény. A vektorok nem szándékosan arra szolgálnak, hogy a fertőző ágens kifejlődjön és elterjedjen földrajzi vagy populációs szinten.

Másrészt a térbeli navigáció területén is vektorról beszélünk, mint pl szinonim „Shuttle”, vagyis az űrrepülőgép, amely lehetővé teszi más kisebb járművek kijutását a világűrbe.

!-- GDPR -->