betűszó

Nyelv

2022

Elmagyarázzuk, mi az a mozaikszó, felsoroljuk az ilyen típusú rövidítésekre vonatkozó példákat, és mi a különbség a mozaikszótól.

A mozaikszó két vagy több szó töredékeiből álló szó.

Mi az a mozaikszó?

A mozaikszó alatt olyan rövidítést vagy mozaikszókészletet értünk, amely gyakori használatának köszönhetően végül még egy szóként beépül, olyannyira, hogy sokan személyek figyelmen kívül hagyják eredetét vagy az általa csoportosított kifejezések pontos jelentését.

Például a kifejezésLenni az angol betűszó találkozásából származik: FényErősítés által Stimulált Kibocsátás nak,-nekSugárzás (azaz: erősítése a Fény Stimulated Emission of Radiation), de általában közszóként használják (még azt is meg kell jegyezni, hogyan hordoz hangsúly spanyolul).

Ezek gyakran két vagy több szó töredékeiből álló szavak, ezért általában nem nagybetűvel írják őket, mint a mozaikszavak vagy kezdőbetűk esetében, hanem a közönséges szó hétköznapi értelmében. De a mozaikszó jelentése egyenlő lesz az azt alkotó szavak vagy kifejezések jelentésének összegével.

Néha lehet beszélni isretrokronimák, azaz: hétköznapi eredetű és használati szavak, amelyek sajátos használati kontextusuk miatt mozaikszóként értelmeződnek újra.

Ilyen például a TörvényUSA PATRIÓTA o Amerikai Hazafias Törvény, amelyet megfogalmazása után a rövidítéseként értelmeztek Egyesülés ésErősítés Amerika által Gondoskodás Megfelelő Eszközök Kívánt nak nekElfog ésAkadályozza Terrorizmus (azaz: "Egyesítse és erősítse meg az Egyesült Államokat a terrorizmus feltartóztatásához és megakadályozásához szükséges megfelelő eszközök biztosításával").

A betűszavak nem túl gyakoriak a spanyol nyelvben, bár vannak fontos történelmi előzményeik, például a névmás megjelenése.te, melynek eredete a kezdőbetűkből v.s. ("Kegyed"), ben szerződöttvustésd.

Rövidítések listája

A rövidítések példáinak listája a következő lehet:

 • Lenni. Angol: LightNAK NEKamplifikáció által Sstimulált ÉSküldetés nak,-nekRkisugárzása ("Amplification of Light by Stimulated Emission of Radiation").
 • Unasur.VAGYnion ofNaciókDéliAmerikai.
 • Celarg.CfogantyújaÉSStudióAtino-amerikaiakRomulusGállítja.
 • Hangulatjel. Angol:Emotion + Ikon (érzelem + ikon), majd Castilianized.
 • UFÓ.VAGYtárgyVszagNvagyénazonosított.
 • Radar. Angol:RaadottDkiválasztás nak nekndRdühítő ("Távolságok észlelése és mérése rádióval").
 • AIDS.SszindrómaénnmunodhatékonyságNAK NEKszerzett.
 • Vezette. Angol:LightÉSkesztyűzés Djód ("Fénykibocsátó dióda").
 • Számítástechnika. találkozásánál alakult kiTájékoztassaautomatikus akcióAttika.
 • UNESCO. Angol:VAGYnitedNciókÉSoktatási,Studományos ésCulturalisVAGYszervezés
  ("Az Egyesült Nemzetek Kulturális, Tudományos és Oktatási Szervezete").
 • Midi. Angol:MközismerténműszerekDigitalénninterface ("Musical Instruments Digital Interface").
 • Cedemun.ECvalamin belülTól tőlfejlődésMunicipális.
 • DNS YRNSÁsavDesoxirribonucleic ésÁsavribonucleic ill.
 • Concacaf.Val velszövetségCbelépeknak nekmericana ésCaribe ofNAK NEKpartnerségekFutbol.
 • Conmebol.Val velSuda szövetségénRicana de Futtál.
 • Hi-fi. AngolSziaghFicsemege ("High Fidelity").
 • Unicef. Angol:VAGYnited Nciók Cgyerekeké ÉSösszevonás Fund („United Nations Children's Emergency Fund”).

A betűszavak és a betűszavak közötti különbségek

Míg a mozaikszavak a különböző kifejezések kezdőbetűinek csoportosításából állnak, hogy egy rövidítést alkossanak, amelyet nagybetűkkel írnak (és gyakran pontok választják el őket), a mozaikszavak lehetővé teszik a szótöredékek, akár kezdőbetűk, akár nem, sokkal szabadabb összekapcsolását. olyan szó, amelynek kifejezései nincsenek elválasztva, és amelynek kezdőbetűje csak nagybetű.

 • A mozaikszó írása. Sectur (Secén kihívnám Turism),Telmex (TelefóniaMexicana) vagyCorpoMiranda (Francisco de Miranda, S.A. Tuy folyó medencéjét fejlesztő társaság).
 • Rövidítések írása. ENSZ (VAGYszervezéseNakciókVAGYfészkek),HIV (Virus of theénimmunhiányHumana) vagyCD (angol:CkompaktDisc, "kompaktlemez").
!-- GDPR -->