dalton atomelmélete

Kémia

2022

Elmagyarázzuk, mi az a Dalton-féle atomelmélet, az általa javasolt atomi modell és annak fontossága. Illetve ki volt John Dalton.

Dalton felfedezte, hogy minden anyag korlátozott számú atomból áll.

Mi az a Dalton-féle atomelmélet?

Úgy ismert, mint a Dalton atomelmélete vagy a Dalton atommodell az anyag alapvető szerkezetére vonatkozó tudományos alapok első modelljéhez. John Dalton (1766-1844) brit természettudós, kémikus és matematikus feltételezte 1803 és 1807 között „Atomic Theory” vagy „Atomic Postulates” néven.

Ez a modell tudományosan elfogadható magyarázatot javasolt a legtöbb rejtélyre kémia 18. és 19. század. Azt feltételezi, hogy minden ügy a világból áll atomok, vagyis véges számú alapvető részecske van.

Ráadásul azt állítja, hogy egyszerűen ezek kombinációjából részecskék mind a szerkezetek anyag komplexum. Közvetlen ősei a klasszikus ókor görögei voltak.

Ennek a modellnek a posztulátumai a következők:

  • Az anyag minimális, elpusztíthatatlan és oszthatatlan részecskékből áll, ún atomok.
  • Ugyanazon elem atomjai mindig azonosak egymással, azonos tömegűek és azonos tulajdonságokkal rendelkeznek. Ehelyett a különböző elemek atomjai rendelkeznek tömegek és különböző tulajdonságokkal.
  • Az atomok nem osztódnak, és nem keletkezhetnek vagy semmisülhetnek meg közben kémiai reakciók.
  • A különböző elemek atomjai egyesülve különböző arányban és mennyiségben alkothatnak vegyületeket.
  • Amikor egyesülnek vegyületekké, az atomok egyszerű összefüggések szerint vannak elrendezve, amelyeket a egész számok.

Annak ellenére, hogy a Dalton Atomic Model nyilvánvaló jelentősége van a modern kémia kialakulásában, meg kell jegyezni, hogy ennek az elméletnek számos hiányossága van, amint azt később megjegyeztük.

Például Dalton úgy gondolta, hogy a gázok egyatomos anyagok, és hogy gázok molekulák mindig mollból állították össze arány lehetséges. Ez arra késztette, hogy feltételezze, hogy a Víz Hidrogénatomból és oxigénatomból (HO) állt, és sok vegyület atomtömegét rosszul számította ki.

Dalton atomelméletének jelentősége

A modell szerint az atomok egyesülve különböző anyagokat alkotnak.

Bár nem ez volt a végleges modell a kémia történetében, Dalton javasolta a kémia első, alapvető modelljét. Lehetővé tette olyan kérdések megoldását az ügyben, amelyekre az ő idejében nem volt válasz.

Megmagyarázta például a kémiai reakciókban a rögzített sztöchiometrikus arányok okát, vagyis azt, hogy miért képződnek vegyületek a reakció során az egyes atomok fix mennyisége szerint.

A Dalton-féle posztulátumok tesztelésének képessége megalapozta a jövő kémiáját. Számos hibája megoldatlan maradt egészen a 19. századig, amikor például megjelentek az első bizonyítékok arra, hogy az atomok, Dalton feltételezésével ellentétben, oszthatók.

Ennek a modellnek az volt a nagy előnye, hogy tudományosan megmagyarázta az összetett és változatos összetett tények hatalmas halmazát egy meglehetősen egyszerű kombinatorikus elméletből.

John Dalton életrajza

John Dalton 1766 és 1844 között Angliában élt.

John Dalton az angliai Cumberlandben született 1766. szeptember 6-án a brit kvékerek fiaként (egy keresztény származású, "Barátok templomának" nevezett egyház tagjai). Létesítményei a matematika Már kiskorában nyilvánvalóak voltak, de szülei vallása megakadályozta abban, hogy egyetemre jusson, ezért a vallási disszidensek új iskolájában kellett tanulnia, amelyet Manchesterben nyitott meg.

Ebben az intézményben professzor volt Math és a természetfilozófia. Később a Manchesteri Irodalmi és Filozófiai Társaság tagjává választották, ahol bemutatta első műveit. Többek között felfedezte a színvakságot (a tiszteletére nevezték el), egy látási betegséget, amelytől szenvedett, és amely abból áll, hogy nem tudja azonosítani a színek.

További fontos elméleti megfogalmazásai közé tartozik a Gáztörvény, az Atommodell és a növények számos tudományos osztályozása. Végül 1844. július 27-én halt meg. Az egyik kráter a Hold nevét viseli örök hódolattal.

!-- GDPR -->