történelmi kontextus

Elmagyarázzuk, mi a történelmi kontextus, miért fontos megérteni, és különféle példákat mutatunk be.

A művészet nagy részét csak történelmi kontextusának ismeretében lehet megfelelően értékelni.

Mi a történelmi kontextus?

A kontextus A történelmi egy eseményt körülvevő időbeli, társadalmi és kulturális körülmények összessége, a művészi munka vagy egy konkrét hivatkozás, és ez releváns lehet a tartalmának jobb megértéséhez. Más szóval, arról a sokrétű, körülményes információról van szó, amely egy eseményt vagy tárgyat keretbe foglal, és meghatározza annak kapcsolatát a maga idejében történt többi dologgal.

Így ha valaminek a történeti kontextusát áttekintjük, egyszerűen el kell helyeznünk egy helyre és a időjárás, hiszen az univerzum minden eseményének mindig van hol és mikor. Így megfigyelhető, hogy milyen típusú kapcsolat volt az általunk vizsgált anyag és környezete között.

A történelmi összefüggések megértése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megismerjük, mit jelentett egy esemény annak idején, vagy éppen ellenkezőleg, mit jelent ma, ha már elegendő idő telt el ahhoz, hogy perspektívát találjunk. Így elkerüljük, hogy idő előtti ítéleteket hozzunk, azaz igazságtalanok legyünk a tárgy értékelésével kapcsolatban.

Tegyük fel például, hogy az athéni demokráciáról olvasunk, amely az első volt a világon (Kr. e. 6. században). Ha a mai szempontok alapján ítéljük meg, akkor paradox módon nagyon antidemokratikus lesz: csak szabad és felnőtt férfi athéni állampolgárok szavaztak.

Aztán a nőket, a külföldieket és nyilvánvalóan a rabszolgákat kizárták. Akkoriban senki sem követelte a nők szavazati jogát, sem a nők tiszteletét emberi jogok rabszolgák, sem sok olyan norma, amellyel ma értjük a demokrácia modern.

De ha figyelembe vesszük a történelmi összefüggéseit, akkor megértjük, hogy az athéni eset egyedülálló volt az országban Antikvitás, hiszen a legtöbb görög városállamot a többé-kevésbé abszolút monarchia uralta.

Másrészt a többi közel-keleti birodalom teokratikus volt, papi és katonai kaszt uralkodott, ahol a hatalmat vertikálisan gyakorolták, és a királyokat istennek tekintették a Földön. Így látva senki sem habozna megfontolni a kormány Athén mint demokrácia.

A történelmi kontextus hiányának másik tipikus esete sok művészeti alkotáshoz kapcsolódik, különösen a Művészet modern és kortárs, amelyek esztétikai formái és stratégiái akkoriban nagyon bomlasztóak vagy forradalmiak lehetnek, hogy később a művészettörténet főáramává váljanak.

Így például a francia szürrealista Marcel Duchamp (1887-1968) híres piszoárja, amelyet ezzel a címmel mutattak be. Szökőkút 1917-ben a Független Művészek Társaságában, „R. Mutt ”, provokáció volt, pofon a korabeli művészeti felfogásokhoz.

Száz évvel később maga Duchamp is nevetett volna a piszoár sorsán, amely ma a művészi kánon része. Fontosságát nem az önmagában esztétikai értékének köszönheti, hanem azért, mert történelmi kontextusából adódóan tökéletesen sűríti a korabeli forradalmi attitűdöt, amely többek között a művészet mibenlétét próbálta ismét megkérdőjelezni.

Ha azonban minden történelmi kontextustól megfosztva értékeljük, akkor mindezt információ Eltévednénk, és arra az abszurd következtetésre jutnánk, hogy bármi művészet, művészet nem létezik, vagy ez a sznobok dolga.

Összefoglalva, a történelmi kontextus mindig releváns, amikor valamiről vagy valakiről ítélkezünk, véleményt mondunk, vagy megértjük az azt befolyásoló események fontosságát. emberiség döntsd el az emlékezést az idő múlásával szemben.

!-- GDPR -->